เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายท่อเมนประปาจากหมู่ที่ 12 - หมู่ที่ 17 10619 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 91287 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อฯ หมู่ที่ 4 บ้านกระโทก1227 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณคลองห้วยเพาะ หมู่ที่ 161287 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 61147 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายร้านปรีดาอิฐประสานฯ หมู่ที่ 101167 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายผ่านทุ่งห้วยเล็งนานายล้วน พลขันธ์ หมู่ที่ 101137 มิ.ย. 61
โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณคลองห้วยเพาะ หมู่ที่ 16 บ้านสนามบิน1036 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียว1066 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายร้านปรีดาอิฐประสาน - เลียบคลองห้วยเล็ง หมู่ที่ 10 บ้านนาไร่เดียว1266 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายผ่านทุ่งห้วยเล็งนานายล้วน พลขันธ์ - นานายสวาท หมู่ที่ 10 บ้านนาไร่เดียว996 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเีรยบ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ1216 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 4 บ้านกระโทก1226 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกร้งสายกลางทุ่ง หมู่ที่่ 18 บ้านเขามอง12624 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองห้วยเพาะ หมู่ที่ 16 บ้านสนามบิน13124 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 10 บ้านนาไร่เดียว12924 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองน้ำใส หมู่ที่ 4 บ้านกระโทก13024 เม.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกคลองห้วยเล็ง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ13813 มี.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นฯ บ้านเขามอง (ช่วงที่ 2)1568 มี.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองห้วยเล็ง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ15014 ก.พ. 61
ลำดับที่ 41-60 | 3/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB