เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง13631 ต.ค. 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256216131 ต.ค. 61
กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256215531 ต.ค. 61
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ สายทุ่งใหญ่ - ปึกหวาย หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่1614 ต.ค. 61
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย1494 ต.ค. 61
กำหนดแบบฟอร์มและตัวอย่างการขอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256225227 ส.ค. 61
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบสายคลองห้วยเล็ง ทิศใต้ หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ16121 ส.ค. 61
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ14721 ส.ค. 61
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบสายซับไม้แดง - เขาเล็ง หมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียว13921 ส.ค. 61
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 4 บ้านกระโทก16521 ส.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย14517 ส.ค. 61
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวง พช.ถ.51 - 003 ฯ หมู่ที่ 17 61924 ก.ค. 61
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง พช.ถ.51-001 ฯ หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย55324 ก.ค. 61
สัญญาจ้างโครงการขยายท่อเมนประปา จากหมู่ที่ 12 - หมู่ที่ 1713124 ก.ค. 61
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายร้านปรีดาอิฐประสาน - เลียบคลองห้วยเล็ง หมู่ที่ 10 บ้านนาไร่เดียว17524 ก.ค. 61
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายผ่านทุ่งห้วยเล็งนานายล้วน พลขันธ์ - นานายสวาท หมู่ที่ 10 บ้านนาไร่เดียว14224 ก.ค. 61
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ12724 ก.ค. 61
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 4 บ้านกระโทก13724 ก.ค. 61
สัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/256131024 ก.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 256113010 ก.ค. 61
ลำดับที่ 41-60 | 3/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB