เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 183838 มิ.ย. 59
ปร.4 ปร.5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายในหมุ่่บ้าน หมู่ 181618 มิ.ย. 59
ป.ป.ช. 1 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายในหมู่บ้าน หมู่ 181638 มิ.ย. 59
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู๋บ้าน หมู่ที่ 182178 มิ.ย. 59
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมตรวจการจ้างโครงการขุดลอกคลองยางสาว บริเวณใต้ฝายนานายเที่ยง ชัยคำภา หมู่ที่ ๑๘2324 เม.ย. 59
แบบ ป.ป.๑ โครงการขุกลอกคลองยางสาวบริเวณหน้าฝายนานายบุญถม พลขันธ์ หมู่ที่ ๘1894 เม.ย. 59
ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างขุดลอกคลองยางสาวบริเวณใต้ฝายนานายเที่ยง ชัยคำภา ม.182539 มี.ค. 59
ตรรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง1848 มี.ค. 59
แต่งตัั้งคณะกรรมการกำหนดราคาสำหรับการตกลงราคาจ้าง โครงการขุดลอกคลองยางสาว บริเวณใต้ฝายนานายเที่ยง2228 มี.ค. 59
คณะกรรมการตรวจการจ้างพร้อมด้วยสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกคลองยางสาว ม.182241 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจการจ้างโครงการขุดลอกคลองยางสาว หมู่ที่ ๑๘2201 มี.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคาที่ได้รับการจัดสรร (ปปช.1) โครงการขุดลอกคลองยางสาว หมู่ที่ 181661 มี.ค. 59
ลำดับที่ 141-152 | 8/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB