เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง พช.ถ.51-003 แยกทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข พช.ถ.4007 (กม.ที่ 3+145) หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย14721 ก.ย. 61
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 12 บ้านสนามบิน13521 ก.ย. 61
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ สายทุ่งใหญ่ - ปึกหวาย หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่11021 ก.ย. 61
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย13221 ก.ย. 61
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง พช.ถ.51-003 แยกทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข พช.ถ.4007 (กม.ที่ 3+145) หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย16812 ก.ย. 61
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 12 บ้านสนามบิน13312 ก.ย. 61
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ สายทุ่งใหญ่ - ปึกหวาย หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่11912 ก.ย. 61
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย13012 ก.ย. 61
กำหนดแบบฟอร์มและตัวอย่างการขอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256224327 ส.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 256116521 ส.ค. 61
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบสายคลองห้วยเล็ง ทิศใต้ หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ15521 ส.ค. 61
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ14121 ส.ค. 61
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบสายซับไม้แดง - เขาเล็ง หมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียว13221 ส.ค. 61
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 4 บ้านกระโทก15121 ส.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย13817 ส.ค. 61
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบสายเลียบคลองห้วยเล็ง ทิศใต้ หมู่ที่ 7 จุดที่ 1 บ้านหนองไข่น้ำ1219 ส.ค. 61
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ1299 ส.ค. 61
โครงการซ่อมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบสายซับไม้แดง - เขาเล็ง หมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียว1389 ส.ค. 61
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 4 บ้านกระโทก1479 ส.ค. 61
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวง พช.ถ.51 - 003 ฯ หมู่ที่ 17 58124 ก.ค. 61
ลำดับที่ 161-180 | 9/21 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB