นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 125 คน

เยี่ยมชม 5,761 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
23 ก.พ. 64โครงการเทเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก เททับคอนกรีตเดิม สายบ้านนายสง่า วิญญารักษ์ - บ้านนายทวี นันรุง หมู่ที่ 18 บ้านเขามอง แชร์  
23 ก.พ. 64โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดหลายช่อง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ แชร์  
22 ม.ค. 64โครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้นสำนักงาน (ด้านหน้า) พร้อมทางเดินผู้พิการ แชร์  
15 ธ.ค. 63โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านสนามบิน แชร์  
15 ธ.ค. 63โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปั๊มน้ำมันบางจาก - เขาเล็ง ต่อจากจุดเดิม (5,000 ม.) หมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียว แชร์  
9 ธ.ค. 63โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุมะกรูด โดยการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด แชร์  
8 ธ.ค. 63โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.51-001 แยกทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข พช.ถ. (กม.ที่ 3+980) หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย แชร์  
26 พ.ย. 63โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 16 บ้านสนามบิน แชร์  
26 พ.ย. 63โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ แชร์  
26 พ.ย. 63โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 12 บ้านสนามบิน แชร์  
26 พ.ย. 63โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 10 บ้านนาไร่เดียว แชร์  
26 พ.ย. 63โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จุดฝายน้ำล้นและบริเวณถนนที่ชำรุด พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่ แชร์  
25 พ.ย. 63โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ สายเลียบคลองปากเตลิด - หนองไซ หมู่ที่ 13 บ้านท่าน้ำ แชร์  
25 พ.ย. 63โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่ แชร์  
25 พ.ย. 63โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ สายดงไม้แดง - เขาเล็ง หมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียว แชร์  
25 พ.ย. 63โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยสายบ่อน้ำมัน - โรงสูบน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านกระโทก แชร์  
25 พ.ย. 63โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 18 บ้านเขามอง แชร์  
25 พ.ย. 63โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย แชร์  
26 ต.ค. 63โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ แชร์  
26 ต.ค. 63โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 8 บ้านบุมะกรูด แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/10 | แสดง 20 จาก 200 รายการ
เปลี่ยนภาษา