นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 86 คน

เยี่ยมชม 42,788 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 เม.ย. 64โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านนายวิมล นาคปานเสือ เขตติดต่อกับหมู่ที่ 6 (หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย) แชร์  
29 เม.ย. 64โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายข้าง อบต.ท่าโรง หมู่ที่ 12 บ้านสนามบิน แชร์  
29 เม.ย. 64โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวัดเขาน้อย-ป่าสัก (งานเกรดเดอร์ถนนลูกรัง) หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย แชร์  
29 เม.ย. 64โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บ้านสายปากเตลิด หมู่ที่ 13 บ้านท่าน้ำ แชร์  
29 เม.ย. 64โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (งานเกรดเดอร์ถนนลูกรัง) สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้่านนาไร่เดียว แชร์  
20 เม.ย. 64โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายณรงค์ - บ้านนางน้อย แจ้งพวงศรี หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ แชร์  
7 เม.ย. 64โครงการขุดลอกคลองประดู่ ตอนบน บริเวณนานายสม เพลินขุนทด หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่ แชร์  
24 มี.ค. 64โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดเขาน้อย - ป่าสัก (งานเกรดเดอร์ถนนลูกรัง) หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย แชร์  
24 มี.ค. 64โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บ้านสายปากเตลิด หมู่ที่ 13 บ้านท่าน้ำ แชร์  
24 มี.ค. 64โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (งานเกรดเดอร์ถนนลูกรัง) สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนาไร่เดียว แชร์  
23 ก.พ. 64โครงการเทเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก เททับคอนกรีตเดิม สายบ้านนายสง่า วิญญารักษ์ - บ้านนายทวี นันรุง หมู่ที่ 18 บ้านเขามอง แชร์  
23 ก.พ. 64โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดหลายช่อง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ แชร์  
22 ม.ค. 64โครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้นสำนักงาน (ด้านหน้า) พร้อมทางเดินผู้พิการ แชร์  
15 ธ.ค. 63โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านสนามบิน แชร์  
15 ธ.ค. 63โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปั๊มน้ำมันบางจาก - เขาเล็ง ต่อจากจุดเดิม (5,000 ม.) หมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียว แชร์  
9 ธ.ค. 63โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุมะกรูด โดยการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด แชร์  
8 ธ.ค. 63โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.51-001 แยกทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข พช.ถ. (กม.ที่ 3+980) หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย แชร์  
26 พ.ย. 63โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 16 บ้านสนามบิน แชร์  
26 พ.ย. 63โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ แชร์  
26 พ.ย. 63โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 12 บ้านสนามบิน แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/11 | แสดง 20 จาก 210 รายการ
เปลี่ยนภาษา