นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 106 คน

เยี่ยมชม 34,383 คน

ประกาศราคากลาง

โครงการเทเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก เททับคอนกรีตเดิม สายบ้านนายสง่า วิญญารักษ์ - บ้านนายทวี นันรุง หมู่ที่ 18 บ้านเขามอง

23 กุมภาพันธ์ 2564 16 ครั้ง วิจิตรา นาเมืองรักษ์ แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
บันทึกรายงานการประชุม ม.18.pdf274.98 KB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม.pdf1.35 MB ดาวน์โหลด
ปร.4,5 ม.18.pdf510.12 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา