นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 128 คน

เยี่ยมชม 34,460 คน

ประกาศราคากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (งานเกรดเดอร์ถนนลูกรัง) สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนาไร่เดียว

24 มีนาคม 2564 4 ครั้ง วิจิตรา นาเมืองรักษ์ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
บันทึกรายงานกำหนดราคากลาง ม.10.pdf608.98 KB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม ม.10.pdf694.16 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา