นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 149 คน

เยี่ยมชม 34,397 คน

ประกาศราคากลาง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดเขาน้อย - ป่าสัก (งานเกรดเดอร์ถนนลูกรัง) หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย

24 มีนาคม 2564 4 ครั้ง วิจิตรา นาเมืองรักษ์ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
บันทึกรายงานกำหนดราคากลาง ม.17.pdf604.76 KB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม ม.13, ม.17.pdf913.18 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา