นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 90 คน

เยี่ยมชม 42,780 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 พ.ค. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564 แชร์  
5 พ.ค. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564 แชร์  
3 มี.ค. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
15 ก.พ. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 แชร์  
25 ม.ค. 64สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (ต่อ) แชร์  
25 ม.ค. 64สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 แชร์  
25 ม.ค. 64สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 แชร์  
25 ม.ค. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 แชร์  
25 ม.ค. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 แชร์  
11 พ.ย. 63สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 (ต่อ) แชร์  
11 พ.ย. 63สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 แชร์  
4 พ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 แชร์  
9 ต.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 แชร์  
9 ก.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 แชร์  
6 ส.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 แชร์  
4 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 แชร์  
5 พ.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 แชร์  
16 เม.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 แชร์  
9 มี.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
5 ก.พ. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 77 รายการ
เปลี่ยนภาษา