นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 130 คน

เยี่ยมชม 34,464 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563

11 พฤศจิกายน 2563 51 ครั้ง วิจิตรา นาเมืองรักษ์ แชร์  

เอกสารแนบ 20 ไฟล์
.2.12 MB ดาวน์โหลด
.2.14 MB ดาวน์โหลด
.2.02 MB ดาวน์โหลด
.2.20 MB ดาวน์โหลด
.1.98 MB ดาวน์โหลด
.2.18 MB ดาวน์โหลด
.2.04 MB ดาวน์โหลด
.2.05 MB ดาวน์โหลด
.2.03 MB ดาวน์โหลด
.2.08 MB ดาวน์โหลด
.1.95 MB ดาวน์โหลด
.2.08 MB ดาวน์โหลด
.1.97 MB ดาวน์โหลด
.2.05 MB ดาวน์โหลด
.1.91 MB ดาวน์โหลด
.2.13 MB ดาวน์โหลด
.1.88 MB ดาวน์โหลด
.1.90 MB ดาวน์โหลด
.1.84 MB ดาวน์โหลด
.1.91 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา