นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 143 คน

เยี่ยมชม 34,474 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (ต่อ)

25 มกราคม 2564 25 ครั้ง วิจิตรา นาเมืองรักษ์ แชร์  

เอกสารแนบ 19 ไฟล์
.3.08 MB ดาวน์โหลด
.3.01 MB ดาวน์โหลด
.2.88 MB ดาวน์โหลด
.3.16 MB ดาวน์โหลด
.3.21 MB ดาวน์โหลด
.2.71 MB ดาวน์โหลด
.2.65 MB ดาวน์โหลด
.3.28 MB ดาวน์โหลด
.3.18 MB ดาวน์โหลด
.3.15 MB ดาวน์โหลด
.3.08 MB ดาวน์โหลด
.3.20 MB ดาวน์โหลด
.2.71 MB ดาวน์โหลด
.3.18 MB ดาวน์โหลด
.2.94 MB ดาวน์โหลด
.3.22 MB ดาวน์โหลด
.3.24 MB ดาวน์โหลด
.3.14 MB ดาวน์โหลด
.3.22 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา