นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 102 คน

เยี่ยมชม 34,447 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

3 มีนาคม 2564 19 ครั้ง วิจิตรา นาเมืองรักษ์ แชร์  

เอกสารแนบ 8 ไฟล์
เลขที่ 125.pdf77.82 KB ดาวน์โหลด
เลขที่ 126.pdf78.27 KB ดาวน์โหลด
เลขที่ 127.pdf80.11 KB ดาวน์โหลด
เลขที่ 128.pdf77.82 KB ดาวน์โหลด
เลขที่ 129.pdf77.82 KB ดาวน์โหลด
เลขที่ 130.pdf77.83 KB ดาวน์โหลด
เลขที่ 131.pdf78.35 KB ดาวน์โหลด
เลขที่ 132.pdf79.32 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา