นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 124 คน

เยี่ยมชม 34,436 คน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 1

6 เมษายน 2564 13 ครั้ง ส.อ.(ญ) ประภาวรินทร์ พู่สีทอง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส1 ปี64.pdf1.85 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา