เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-การประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 6 ม.ค. 63 หมวดหมู่ การประเมินผลแผนพัฒนา โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

288143_เอกสาร 34.pdf252.49 KB
J3รูปเล่มรายงานติดตามและประเมินผล.pdf688.51 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-การประเมินผลแผนพัฒนา

0.02s. 0.50MB