เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงแต่เดิมเป็นสภาตำบลท่าโรง ซึ่งได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 สาเหตุที่ชื่อตำบลท่าโรงนั้น เพราะแต่ก่อนไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำ คนที่จะข้ามแม่น้ำจะไปลงเรือที่ท่าจอดเรือแบบโบราณเรียกเรืออีโ ปง เวลาน้ำขึ้นโดยเรียกว่า “ท่าลง” แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นหมู่บ้านท่าน้ำ และที่ได้ตั้งชื่อว่าตำบลท่าโรง เพราะเรียกชื่อผิดเพี้ยนมาจากคำว่า “ท่าลง”
0.01s. 0.50MB