เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมสถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัดทุ่งใหญ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 5
วัดน้อยวนาราม หมู่ที่ 5
วัดมาบสมอสามัคคี หมู่ที่ 14
วัดสามแยกพัฒนา หมู่ที่ 8
วัดวัดคงคาทรงศิลา หมู่ที่ 8


การศึกษา

โรงเรียนระดับประถมศึกษา 3 แห่ง

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุมะกรูด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบสมอสามัคคี


การสาธารณสุข

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง คือ
  1.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่เดียว
  1.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโรง

2. อสม. จำนวน 150 คน

3. สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง

4. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
0.02s. 0.50MB